Egebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-18

Fredningsnr.
19057

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 18 m. I top og SØ-side overfladisk beskadigelse. Fod overpløjet i N. Hele overfladen beskadiget af plantehuller, især V-siden. Græsklædt med graner i udkant af plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hedebrinken Matr. No. 79a er en lille Høj.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det er usikkert, hvorvidt beskrivelsen svarer til sb. 18.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 18 M. br. I Toppen samt i sydøstre Side findes overfladiske Beskadigelser. Foden afpløjet mod N. Lynggroet i Ager og Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager med spredte Træer, 16 x 1 3/4 m.

1945 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 18 m. I Top og SØ Side overfl. Besk. Fod. overpl. i N. Hele ove]r[fl. besk. af Plantehuller især V-Side. Græsklædt m. Graner i Udkant af Plantage

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)