Hesthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-24

Fredningsnr.
19052

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hesthøj", 3,5 x 25 m. Bred gravning fra NØ ind over midten. S-side stærkt afgravet. Beplantet. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den Gaards Mark der ligger nord for Ravnholt og Elbrøndgaard ligger en temmelig stor Høj, Hesthøj, som er hengravet af en Grusgrav ved nordre Side.

1880 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 279/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den østlige side af en tidligere gravet grøft fandt 2 drenge en stor urne, dækket af en flad sten. Urnen var placeret lige øst for højens centrum i en dybde af 0,95-1,25 m. Urnen indeholdt brændte ben, 1 ragekniv, 1 pincet samt 1 lancetspids.

1893 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 279/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efterretning om fund af en urnegrav i den sydvestlige side af højen. I urnen fandtes en lille metalring, som gik tabt.

1893 Genstand givet til museum
Journal nr.: 279/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indlevering af ragekniv og pincet af bronze samt lancetspids fundet i urne.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt ødelagt, opr. meget anseelig høj, kaldet "Hesthøj", nu 3,5 M. h., 25 M. i Tværmaal. Fra ]sy[ nordøst er indover Højens Midte ført en 7-8 M. bred Grav, der kan have naaet Bunden. I østre Side af denne Grav fandtes Lerkarret, hvorfra Bronzesagerne Mus. Nr. B 5274-76 hidrøre. Søndre Side er stærkt afgravet; græs- og lynggroet, samt beplantet, i Ager.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Ager, 30 x 3 3/4 m, med en ældre Gravning i Midten, ca. 1 m dyb, og ud til Nordsiden. Beplantningen er fjernet.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hesthøj", 3,5 x 25 m. Bred Gravn. fra NØ ind over Midten. Syddside stærkt afgr. Beplantet Græs og Lyngklædt i Ager.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)