Lille og Store Vejlhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-31

Fredningsnr.
190516

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900, Niels P. Pedersen Diplom. Afmærkn.: MS 1922, lærer Chr. Krogh. Høj af "Vejlhøje", 3,5 x 26 m. NØ for top et par mindre gravninger. Lyng- klædt med gyvel i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længere mod Øst [øst for Ejsing] ligger: Lille og store Vejlhøj [sb. 31-32], hvilken sidste [sb. 31] er temmelig stor og velbevaret, paa Heden Matr. No. 1 syd for Mørkesø...

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,5 M. h., 26 M. br. Nø for Toppen ses et Par mindre, flade og tilgroede Gravninger; et Vejspor løber tæt forbi Højfoden mod Nø. Lynggroet, i Hede. Fredlyst af Gaardejer N. P. Petersen, Hellegaard ved Declaration af 12 Aug. 1900.[Sb.] Nr. 31-32 benævnes "Vejlhøje".

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager, 28 x 4 m. M.S. paa Vestsiden.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Vejlhøje", 3,5 x 26 m. NØ for Top et par mindre Gravn. Lyngkl., med Gyvel i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)