Kjellebyhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080610-24

Fredningsnr.
34142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr: 7h (højens nordlige halvdel) 2 (højens sydlige halvdel) Tingl.: 29/7 1890 (sydlige halvdel skænket til fr. af Poul Christensen; nordlige halvdel købt) Afmærkn.: MS (1890, 1913, stud. Normann) på den nordlige halv- del. En stor høj "Kjellehøj", højde ca. 5,25 m. Græsklædt. Anseligt mindesmærke. Ligger i skellet mellem Ørritslev og Kjelleby i Vigerslev sogn. Skellet deler højen i to halvdele.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Lods sydvestlige Udkant ligger Kjellebyhøjs nordøstlige Halvdel (se Fredlysningsdekl. af 1890). [se 80612, sb. 18]. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor høj, Kjellbyhøj, i skjellet mellem Ørritslev og Kjelleby i Vigerslev sogn. Højde ca. 5.25 m. Skellet deler højen i to halvdele. Den nordlige ejes af nævnte lodsejer, mens den sydlige er fredet på matr.nr.2 af Kelleby. Græsklædt. Fredl. 29/7-1890.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Meget stor høj, helt tilgroet med krat og træer. Et bredt jordige støder til den østlige højfod. Et andet dige støder til højens nord-vestside. En del kvas og enkelte rodvæltere på højen. En 2 m bred og ca. 0,5 m dyb sænkning går på tværs ind over højen i retning NV-SØ, og minder om et gammelt slidspor. Højoverfladen er noget uregelmæssig med delvis affladet top. Den i fredningsskrivelsen nævnte FM sten kunne ikke findes. Mål: 5,2x25x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** En ualmindelig stor høj, der markerer sig i landskabet. 175 m fra vej. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)