Ejsing Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-33

Fredningsnr.
190519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,2 x 21 m. I top stort hul. I N, S og Ø mindre afgravninger. Lynggroet i hede nær vej.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længere mod Øst [øst for Ejsing] ligge:...og 4 mindre Høje [sb 33, 40-42] paa den flade Hede nord for Skaansø.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 M. H., 21 M. br. I Toppen ses et 4-5 M. br. Hul, indtil 2/3 M. dybt, mod N, S, og Ø mindre Afgravninger, alle eftergroede.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 20 x 2 1/4 m, og med en ældre Gravning i Midten, 2 x 3 x 1 1/4 m stor. Ca. 50 m længere til Vest ligger en ca. 25 x 1 m Højning (rund). Dersom der ikke er Grav i den - synes naturlig Højning - hvorfor saa ikke have langt Høj Nr. 33 derpaa, da det Punkt ligger ca. 5 m. over den Plads, Høj [sb.] Nr. 33 ligger paa. Punktet bør undersøges.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 21 m. I Top stort Hul. I N, S og Ø mindre Afgravn. Lynggr. i Hede nær Vej.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum