Ejsing Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-40

Fredningsnr.
190520

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,6 x 13 m. I top og N-side små huller samt rævegrav. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længere mod Øst [øst for Ejsing] ligge:...4 mindre Høje [sb 33, 40-42] paa den flade Hede nord for Skaansø.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h., 13 M. br. I Toppen ses et lille, frisk Hul, ½ x 1 M. br. og 1 M. dybt; i nordre Side nogle Smaahuller. Lynggroet, i Hede. Kan undersøges.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 15 x 2 ½ m. I Midten en lille ældre Gravning.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Da der hverken er overensstemmelse mellem målangivelser eller matrikelnummer, er det tvivlsomt, om der er tale om sb. 40.

1945 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 13m. I Top og N-side smaa Huller samt Rævegrav. Lynggroet i Hede.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum