Ejsing Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-41

Fredningsnr.
190521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj i skel til matr.nr. 53a. 1 x 12 m. Lille hul i top. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længere mod Øst [øst for Ejsing] ligge:...4 mindre Høje [sb 33, 40-42] paa den flade Hede nord for Skaansø.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,0 M. h., 12 M. br. I Toppen ses et lille, ca 1/3 M. dybt, nylig gravet Hul. Lynggroet, i Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 14 x 1m, med en ny Gravning, 1 x 1 ½ m, i Midten. Ikke ført til Bunden.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Da der hverken beskrivelse eller matrikelnummer stemmer overens, er det tvivlsomt, om der er tale om sb. 41.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,0 x 12 m. Lille Hul i Top Lynggroet i Hede.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum