Kjellerupgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-52

Fredningsnr.
18053

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 15 m. Ø for top ældre overfladiske afgravninger. Iøvrigt velbevaret. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På Heden Matr. Nr. 23 nordostligt i Sognet ved Skjørsø findes: Rævhøj, som er middelstor [sandsynligvis sb 51], 1 lille tæt nord for [sandsynligvis sb 52] og 1 middelstor [sb 50] noget syd for og lavere.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h., 15 M. br. Øst for Toppen ses en ældre ganske overfladisk Afgravning. Lynggroet, i Hede. Højene [sb.] Nr. 50-53 egne sig til Fredlysning. Et Forsøg gjordes 1900 og mødte største Imødekommen hos Godsejer Cl. Windfeld, Landting. Fredlysningen kunde dog ikke realiseres paa dette Tidspunkt, idet Jorden var bortlejet og Lejerene abnorm.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højene sb 51 og 52 er forskudt mod syd i forhold til Strandgaards afsætning.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 18 x 2 ½ m, med en ældre Gravning i Midten, ikke til Bunden.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 15 m. Ø for Top ældre overfl. Afgrav. Iøvrigt velbev. Lynggroet i Hede

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)