Kløvenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-54

Fredningsnr.
190526

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Landting og Nygårds hede. 1945: "Kløvenhøj", stærkt ødelagt. Overalt stærkt forgravet ved dybe indgrav- ninger, så højens opr. udseende helt er ødelagt. 1955: Høj, "Kløvenhøj", 1,7 x 16 m. Toppen flad og noget ujævn. Tværs over højen i retning nordvest-sydøst en ca. 0,75 m dyb og ca. 1,25 m bred, tilgroet grøft. Græsklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakken Matr. Nr. 1b ligger Kløvenhøj, som er opgravet tidligere. Generalstaben har sat Mærke her.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt ødelagt Høj, kaldet "Kløvenhøj"; I Midten ses en større Nedgravning med et mindre, men dybere centralt Hul, som har naaet Bunden. Fra søndre Side en større Indgravning; flere andre Beskadigelser. Centralgraven er sikkert berørt. Det er forlængst tilgroet med Græs og Lyng. Højen ligger i Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klovenhøj, lyng- og græsklædt Høj i Hede, 16 x 1 ½ m, meget ødelagt ved ældre Gravninger. Nu sætter Ejeren den i Stand og ønsker den fredet.

1945 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1905:26, Status: C

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,"Kløvenhøj", stærkt ødelagt. Overalt saa stærkt forgravet ved dybe Indgravninger at Højens opr. Udseende helt er ødelagt.

1945 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 776/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Privat restaurering
Journal nr.: 776/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj" Høj,/1,7 x 16 m. Toppen flad og noget ujævn. Tværs over højen i retning nordvest-sydøst en ca. 0,75 m dyb og ca. 1,25 m bred, tilgroet grøft. Græsklædt i hede. J. 776/55 om restaurering v/ ejeren samt fredning.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)