Nygaardshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-57

Fredningsnr.
19051

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1895, propr. Th. Hansen. Diplom. Afmærkn.: MS 1895, kapt. Søegaard. Høj, "Nygaardshøj", 3,5 x 24 m. Del af NØ-halvdel bortgravet. Kostald bygget over foden her. Stort stykke af NØ-sides grønsvær afgravet. Her indrettet hønsegård med højt ståltrådshegn. Top affladet. Vestside noget afgravet. NMI: NB! Besigtiges.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det højeste af Marken ved Gaarden Nygaard ligger en temmelig stor, men tidligere gjennemgravet og forstyrret Høj. Generalstaben har sat Mærke her. Her er en særdeles vid og prægtig Udsigt fra.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Nygaardshøj", 3,5 M. h., 24 M. br. Overfladen er øjensynlig omdannet. Toppen synes noget affladet og et 3 M. br. Parti er omgivet med et lavt Jorddige, med Opgang fra Sø. Paa Toppen henligger noget Fyld (mod Nø). Vestre Side synes noget afgravet (Jvf. Teksten til Strandgaards Kort) Det er forlængst tilgroet. Mærkesten. Græsgroet, i Ager. Fredlyst ved Decl. thingl. 14/6. 1895 af Proprietair Th. Hansen.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Have, 22 x 4 m. Den har en ældre Gravning i Midten ud til Sydsiden. Ogsaa i Vest- og Nordsiden ældre Gravninger. En Hønsegaard er anlagt paa den nordøstlige Halvdel, som nu fjernes, og Manden vinder(?) Forstaaelse. Jeg beser siden Rettelserne, ellers meddeler jeg Museet.

1945 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 684/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelse af højen i forbindelse med opførelse af kostald og hønsegård.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Nygaardshøj", 3,5 x 24 m. Del af NØ Halvdel bortgravet. Kostald bygget over Foden her. Stort Stk. af NØ.Sides Grønsvær afgravet. Her indrettet Hønsegaard med højt Staatraadshegn. Top affladet. Vestside noget afgravet. FM 1900 MS NB! Besigtiges

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det er uklart, om fredningsåret er 1895 eller 1900.

1945 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 684/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)