Morud Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080612-4

Fredningsnr.
35143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En lille rund, ganske lav højning; i midten rester af et lille stenkammer, nemlig 2 mindre bæresten og en større, 1,25-1,50 m lang, vistnok en fravæltet dæksten. I sydvestlige hjørne af Mo- rud skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J. F. Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Weflinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant. top. Arkiv 511c) angivne Høje, der alle maa have været Runddysser. I Skovens sydvestlige Hjørne er en lille, rund ganske lav, bevokset Højning med utydelige Omrids. I Midten er forstyrrede Rester af et Kammer (2 mindre Vægstene (den ene, i Syd, vist lav Indgangssten) og 1 større Sten, muligvis Dæksten). 3 Stene, der rage lidt frem over Jorden, ere muligvis Rest af Randsten, og Runddyssen har i saa Fald været c. 25' i Tværmaal. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Morud Skov. I skovens sydvestlige hjørne en lille rund, ganske lav højning; i midten rester af et lille stenkammer, nemlig 2 mindre bæresten og en større, 1,25-1,50 m lang sten, vistnok en fravæltet dæksten.

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen fundet som beskrevet. Den ligger ud til en stejl skrænt i skovens sydvestlige hjørne. Den ligger i et skovområde, der for 2-3 år siden er plantet til med små graner. Ulovlig beplantning på og ved højen bør påtales. Selv i dyssekammeret er der plantet et træ. Ingen billeder. Mål: 0,8x12x12 m. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)