Grønhø
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180203-3

Fredningsnr.
23071

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Grove matr.nr. 5a, Grove s. Tingl.: 19/12 1913, plantningsselskabet "Steen Blicher", Viborg. Grove s. 28/2 1914, Husmand J.P. Jensen Østergaard. Ilskov s. "Grønhøj", 1,6 x 20 m. I toppen en gammel gravning, 2 m bred, 0,6 m dyb. Mindre flad afgravning syd for top. Lyng i hede. Matr.nr. 12, Agerskov, 3u, Ildskov og 2bu, Skaaphus Ilskov s.: Høj i skel til matr.nr. 5a, Grove, Grove s.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.3 M. höj, 18 M. i Tværmaal. I Toppen en Nedgravning 2.0 M. i Tværmaal, 0.5 M. dyb. Syd for Toppen et mindre Hul. Lynggroet i Hede. Beliggende i Skellet mellem Bording, Sund og Haderup Sogne. "Grönhöj". Jfr. Beskriv. af Hammerum Herred, Sunds Sogn [sb.] Nr. 5. (Overført fra 180308, sbnr. 1) Bevoksning: 1991: Lyng

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Grønhøj", 1,6 M. h., 20 M. bred. I Toppen ses en et Par Metre bred, gammel og tilgroet Afgravning, nu indtil 2/3 M. dyb. En mindre flad Afgravning syd for Toppen. Lynggroet, i Hede. Bevoksning: 1991: Lyng

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grønhøj", 1,6 M. h., 20 M. bred. I Toppen ses en et Par Metre bred, gammel og tilgroet Afgravning, nu indtil 2/3 M. dyb. En mindre flad Afgravning syd for Toppen. Lynggroet, i Hede. (Overført fra 180308, sbnr. 1) Bevoksning: 1991: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj" 1,6 x 20 m. I Toppen en gl. Gravning, 2 m. bred, 0,6 m. dyb. Mindre flad Afgravning S. for Top. Lyng i Hede.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grønhøj". Hul i NØ-lige del af top, ca. 2 m. i diam., 0,6 m. dybt, med lav rende udover sydlig højside til større rævehul. Mindre dyregrave i alle højsider. Alt tilgroet. Bevokset med lyng og lidt græs (i tophul), for enden af brandbælte ved skovvejskryds, i plantage. Afmærket med rødmalet træpæl i top. El-ledning respektive højspændingsledning ca. 5 m. og 10 m. nord for højfod. Bevoksning: 1991: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)