Morud Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080612-2

Fredningsnr.
35141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille rund jordhøjning, 10-11 m i tværmål, 0,75-1,0 m høj. I midten et stensat kammer, 1,40 m langt i SØ-NV, 0,75 m bredt, 0,75 m dybt. Rejst af 4 lige høje stene, den sydligste revnet. Dækstenen mangler. I Morud skov, tæt nord for landevejen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J. F. Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Weflinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant. top. Arkiv 511c) angivne Høje, der alle maa have været Runddysser. Den bedst bevarede ligger tæt nord for Landevejen, lige vest for den paa Generalstabskortet angivne, nu nedlagte, slyngede Vej. En rund Jordhøj, c. 32' i Tværmaal, 3' høj, bevokset med Bøge; omslutter et Kammer, i Retningen SØ-NV, 4 1/2' l., 2 1/2' br., 2 1/2' h., dannet af 4 omtrent lige høje Stene, (den sydvestlige er sprængt). Ingen Dæksten. I Hjørnerne er nogen (dog grov) Stopning med mindre Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Morud Skov. Lille rund jordhøjning, 10-11 m i tværmål, 0,75-1,0 m høj, tæt nord for landevejen. I midten et stensat kammer, 1,40 m langt i syd-øst - nordvest, 0,75 m bredt, 0,75 m dybt. Rejst af 4 lige høje stene, den sydligste revnet. Dæksten mangler.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med dyssekammer. Kammeret består af 4 sten og er orienteret Ø-V. Det måler 1 m i længden, 0,5 m i bredden og er 3/4 m dybt. Udvendige mål: 1,5 m bredt, 2 m langt. Stenene rager 30 cm op over terrænet. Dækstenen er væk. Højen ligger i græs i et område, der er ryddet for træer for nylig. Et kæmpestød sidder stadig ved siden af dyssekammeret. Desuden gror en del brombær på højen., Film: Billede 12. Mål: 1x9x7 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)