Morudskov by
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080612-5

Fredningsnr.
35144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 0,8 x 7 x 6 m. I centrum en gammel udgravning, der er 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred foroven. Højen har form som en hestesko. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J.F.Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Wellinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant.top.Arkiv 511c) angivne Høje, der alle maa have været Runddysser [sb.2-6]...Noget Nord for Landevejen, øst for Vejen til Skovfogedhuset, er 2 Høje [sb.5-6], c. 90' fra hinanden.(De kunne efter Jordsmonnets Beskaffenhed ikke antages at have hørt sammen til en Langdysse, men have utvivlsomt været Runddysser). Den sydligste Høj [sb.5] er c. 2' h., 30' i Tværmaal. I Midten er et stort Hul, der synes at antyde et stort Kammer i Retn. N-S; inge store Stene ere bevarede, men meget Smaaflint ses i Fordybningens Graveflade. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille helt udgravet jordhøjning, oprindelig ca. 10 m tværmål, 0.75 m høj. Det meste af jordfylden er bortgravet tillige med det stenkammer, der vistnok har været i højen. Beliggenhed: 25 m syd for højen, sognebeskrivelse nr. 6.

1954 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3514:4, Status: C

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985: C-høj. Tilbage er der kun en vold, der har facon som en hestesko med åbning mod øst. Hele centrum er gravet væk helt ned til undergrunden. Hullet er 1 m bredt i bunden og 3 m bredt øverst. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2867
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 0,8 x 7 x 6 m. I centrum en gammel udgravning, der er 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred foroven. Højen har form som en hestesko. I skov.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2867
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)