Morudskov by

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080612-5

Fredningsnr.
35144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 0,8 x 7 x 6 m. I centrum en gammel udgravning, der er 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred foroven. Højen har form som en hestesko. I skov.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J.F.Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Wellinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant.top.Arkiv 511c) angivne Høje, der alle maa have været Runddysser [sb.2-6]...Noget Nord for Landevejen, øst for Vejen til Skovfogedhuset, er 2 Høje [sb.5-6], c. 90' fra hinanden.(De kunne efter Jordsmonnets Beskaffenhed ikke antages at have hørt sammen til en Langdysse, men have utvivlsomt været Runddysser). Den sydligste Høj [sb.5] er c. 2' h., 30' i Tværmaal. I Midten er et stort Hul, der synes at antyde et stort Kammer i Retn. N-S; inge store Stene ere bevarede, men meget Smaaflint ses i Fordybningens Graveflade. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille helt udgravet jordhøjning, oprindelig ca. 10 m tværmål, 0.75 m høj. Det meste af jordfylden er bortgravet tillige med det stenkammer, der vistnok har været i højen. Beliggenhed: 25 m syd for højen, sognebeskrivelse nr. 6.

1954 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3514:4, Status: C

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985: C-høj. Tilbage er der kun en vold, der har facon som en hestesko med åbning mod øst. Hele centrum er gravet væk helt ned til undergrunden. Hullet er 1 m bredt i bunden og 3 m bredt øverst. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 0,8 x 7 x 6 m. I centrum en gammel udgravning, der er 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred foroven. Højen har form som en hestesko. I skov.

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set fra øst
Fortidsminde set fra nord