Morud skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080612-6

Fredningsnr.
35142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En lille uregelmæssig høj, noget afgravet, 9-10 m i tværmål, ca. 0,75 m høj. I midten rest af et kammer i retning nord-syd, nemlig 2 indvendig flade sten i øst og 1, hvoraf kun den øver- ste del ses, i vest; dækstenen mangler. I Morud skov lidt nord for landevejen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J.F. Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Wellinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant.top.Arkiv 511c) angivne Høje [sb.2-6], der alle maa have været Runddysser...Noget nord for Landevejen, øst for Vejen til Skovfogeshuset, er 2 Høje [sb.5-6], c. 90' fra hinanden (De kunne efter Jordsmonnets Beskaffenhed ikke antages at have hørt sammen til en Langdysse, men have utvivlsomt været Runddysser. Den nordligste [sb.6] er c. 2 1/2' h., c. 30' i Tværmaal. I Midten ses i Overfladen Rest af et Kammer i Retn. S-N, nemlig 2 indvendig flade Sten i Ø og 1 (hvoraf kun øverste Del ses) i N. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Morud Skov. Lidt nord for landevejen ligger en lille uregelmæssig høj, noget afgravet, 9-10 m i tværmål, ca. 0,75 m m høj. I midten rest af et kammer i retning nord-syd, nemlig 2 indvendig flade sten i øst og 1, hvoraf kun den øverste del ses, i vest. Dækstenen mangler.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En smuk afgravet og uregelmæssig høj. På toppen 2 store kampesten, der muligvis er rester af et dyssekammer. Dækket af et tykt lag visne blade. Muligvis er det en rest af en langdysse der har strakt sig meget længere mod syd men højfodens afgrænsning forstyrres dels af et hjulspor dels af grøftegravning. Ud over de visne blade gror der nogle selvsåede graner og løvtræer på højen, der er nogle få år gamle. Film: billede 9. Mål: 1,3x10x7 m. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)