Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180206-3

Fredningsnr.
20053

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ryde. Høj, "Rishøj", ca. 2,5 x 22 m. Bevokset med træer. I toppen et overfladisk hul, der bruges som skarnkule (påtalt).
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Sydøst-Skov Mark, Matr. Nr. 29, i Sognets vestlige Del og omtrent ret nord for Kirken, findes en middelstor Høj kaldet Rishøj. Der groer en del Purl og Buske op over den og der er en smuk Udsigt der fra især mod Nordvest og ud over Fjorden.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Rishøj", paa faldende Jordsmon. Formentlig ca 2,5 M. h., 22 M. br. I Toppen findes et overfladisk Brud , 3 M. l. 1 ½ M. br. og indtil 1/3 M. dybt. Bevoxet med Ege- og andet Krat, i Ager.

1900 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Rishøj", ca. 2,5 x 22 m. Bevokset med Træer. I Toppen et overfladisk Hul, der bruges som Skarnkule; paatalt.

1944 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)