Baaring Vig
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080701-21

Fredningsnr.
34121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
En lav høj, lidt aflang i form, ca 20 m lang i N-S, 17 m bred, højde ca 1,50 m. Tæt tilgroet med tjørn. Overfladen er gennemgravet ved midten. I hullet ligger en del større og mindre sten, muligvis stammende fra et gravkammer, hvis form og art nu ikke kan bestemmes.
Undersøgelsehistorie  (7)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, c. 2,50 m høj, 17 m i Tværm. Foden beskaaret og overpløjet. I Toppen er gravet et meterbredt, 1/2 m dybt, mindre Hul. Højen er fuldstændig tilgroet med et tæt Buskads. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav høj, lidt aflang i form, ca. 20 m lang i n.-s., 17 m bred, højde ca. 1,50 m. Tæt tilgroet med tjørn. Overfladen er gennemgravet ved midten. I hullet ligger en del større og mindre sten, muligvis stammende fra et gravkammer, hvis form og art nu ikke kan bestemmes.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt tilgroet høj, beliggende i græsklædt område i sommerhuskvarter. På højen gror der en del ældre løvtræer. Højen er stærkt forgravet i ældre tid, i højmidten en nedgravning 0,5 m dyb, og ca- 4x4 m, hvori ses flere større sten. Mål: 2x20x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger i et offentligt tilgængeligt område, der besøges af mange, især sommerhusgæster. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 476
Odense Bys Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)