Guldfældhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180208-66

Fredningsnr.
190539

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Gulfælghøj", 1,8 x 18 m. Lige N for toppen en 3 m lang, ca. 0,5 m dyb nedgravning. I siderne mindre indgravninger. Lyngbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en tidligere til Præstegaarden hørende Mark, nordost for Kirken, findes 2de Høje [sb. 66-67], kaldet Guldfældhøje. De ligge lavt, men der er Udsigt fra Pladsen til Skallesø. Den nordlige er opbrudt [sb. 67], den sydlige flad [sandsynligvis sb. 66], men i Behold.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Guldfælhøj", 1,8 M. h., 18 M. br. Tæt n. for Toppen ses en 3 M. br. og indtil ½ M. dyb Nedgravning, i Siderne andre gamle, mere eller mindre overfladiske Gravninger. Lynggroet, i Ager. Kan udgraves. Mellem Nr. 21 og 22 [sb. 66-67] ses 3-4 ret dybe, gamle Hulveje.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Gulfælghøj" 1,8 x 18 m. Lige N. for Toppen en 3 m. lang, ca. ½ m. dyb Nedgravning. I Siderne mindre Indgravninger. Lyngbevokset i Ager.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Gulfælghøj" ("g" angives som korrekt af gamle Folk). En Del Nedgravninger (= gl. Sb. 21).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)