Ravnshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-22

Fredningsnr.
2006116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Plankekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Ravnshøj", 2 x 19 m, afgravet i alle sider, dybt hul i top med åbning mod SØ. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Trandum Kirkegaards Mark ligge: […] Ravnshøj […] Om en Trold, som skal have boet i en af disse Høje [sb. 19-22], se Thieles Folkesagn II Side 7.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnshøj", ca. 2,0 M. h., 19 M. br. I alle Siderne ses større, mest skraa Afgravninger, delvis eftergroede. I Toppen et ca. 5 M. br., 1. M. dybt Hul, den aabner sig mod Sydøst. Intet Fund. Lynggroet, i Ager.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 361/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal udgravning
Journal nr.: 361/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning kunne det konstateres, at højen havde to faser. Stenlægning lå på overgangen mellem 1. og 2. fase. Den var sydøst-nordvest orienteret, 2,55 m lang og 1,55 m bred. Under stenlægningen fandtes rester af en 2,4 m lang og 0,75 m bred plankekiste. I kisten sås spor af bronze.

1920 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 361/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse om fund af stenlægning i højen.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 2 x 14 x 17 m noget afgravet i Nordsiden og flere Gravninger omkring paa den og ind i Sydsiden. Mulig en Grav der.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnshøj", 2 x 19 m, afgravet i alle Sider, dybt Hul i Top med Aabning mod SØ. Lynggroet i Ager.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsakterne ikke fundet i N01's arkiver.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)