Ravnshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-22

Fredningsnr.
2006116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Plankekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Ravnshøj", 2 x 19 m, afgravet i alle sider, dybt hul i top med åbning mod SØ. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Trandum Kirkegaards Mark ligge: […] Ravnshøj […] Om en Trold, som skal have boet i en af disse Høje [sb. 19-22], se Thieles Folkesagn II Side 7.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnshøj", ca. 2,0 M. h., 19 M. br. I alle Siderne ses større, mest skraa Afgravninger, delvis eftergroede. I Toppen et ca. 5 M. br., 1. M. dybt Hul, den aabner sig mod Sydøst. Intet Fund. Lynggroet, i Ager.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning kunne det konstateres, at højen havde to faser. Stenlægning lå på overgangen mellem 1. og 2. fase. Den var sydøst-nordvest orienteret, 2,55 m lang og 1,55 m bred. Under stenlægningen fandtes rester af en 2,4 m lang og 0,75 m bred plankekiste. I kisten sås spor af bronze.

1920 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse om fund af stenlægning i højen.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 2 x 14 x 17 m noget afgravet i Nordsiden og flere Gravninger omkring paa den og ind i Sydsiden. Mulig en Grav der.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnshøj", 2 x 19 m, afgravet i alle Sider, dybt Hul i Top med Aabning mod SØ. Lynggroet i Ager.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsakterne ikke fundet i N01's arkiver.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra Ø
set fra N
set fra S
oversigt 3800