Axelhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-34

Fredningsnr.
2006110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, gdr. Mads Madsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, "Axelhøj", 2 x 17 m, top affladet, rævegrave, lynggroet i hede. Dm.bem. 66: nu i plantage. NMI: MS i S.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Axelhøj vest for Mogenstrup By er af Middelstørrelse.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj kaldet "Axelhøj", 2,0 M. h., 17 M. br. Toppen affladet. Vestre Side er noget uregelmæssig, maaske ved fra Toppen udkastet Fyld. Samme Side har en flad, tilgroet Afgravning. Mod Sv. er nær Foden et godt Meter-stort Hul, 2/3 M. dybt, i hvis Bund en Rævegrav kan ses. Mærkesten i østre Side. Lynggroet, i Hede. Fredlyst ved Dekl. thingl. 25/5 1894.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 2 x 17 m noget affladet og med mindre Gravninger i. M.S. i Sydsiden.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Axelhøj", 2 x 17 m, Top affladet. Rævegrave, lynggroet i Hede. FM 25/5 1894 MS i S.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)