Krejlgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-39

Fredningsnr.
190616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sebstrup, Karstoft. Høj, 1,6 x 24 m, affladet top, i SV og N for top tilgroede småhuller. Lyng- groet i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Heden sydvest for Krejlgaard findes 4re Høje [sb. 39-41 samt 45] af hvilke den nordligste [sb. 45] er opbrudt. Den nordligste af de tre andre [sb. 39], der ligge nær sammen, er langagtig.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Toppen flad Høj, 1,6 M. h., 24 M. bred. Sydvest for Toppen ses et gl. og tilgroet Hul, 3 x 1 ½ M. br., 2/3 M. dybt. Nord for Toppen er et lignende Hul. Lynggroet, i Hede. Kan ikke fredlyses.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 2 x 24 x 26 m flad med flere mindre Gravninger nær Syd og Nordsiden.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 24 m, affladet Top, i S, V og N for Top tilgroede Smaahuller. Lynggroet i Hede.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)