Krejlgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-40

Fredningsnr.
190617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sebstrup, Karstoft. Høj, 1,7 x 15 m, en 2 m br. Gravning fra N indover top, 3/4 m br. Udgang mod SØ, centralgrav kun muligvis bevaret. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Heden sydvest for Krejlgaard findes 4re Høje [sb. 39-41 samt 45] af hvilke den nordligste [sb. 45] er opbrudt. Den nordligste af de tre andre [sb. 39], der ligge nær sammen, er langagtig.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h., 15 M. br. I Toppen og sydøst for den ses en indtil 2/3 M. dyb, 2 M. bred Gravning, der strækker sig fra Foden til henover Toppen, gl. og tilgroet. Lynggroet, i Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 2 x 15 m med en stor ældre Gravning fra Højcentret og ud til Nordsiden.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 15 m, en 2 m bred Gravning fra N indover Top, 3/4 m bred Udgang mod SØ, Centralgrav kun muligvis bevaret. Lynggroet i Hede.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)