Hale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-57

Fredningsnr.
2006108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Høj, 2 x 22 m, overpløjet i S og V, afgravet i NV og Ø, flad nedgravning i Ø ca. 0,5 m dyb. Ved denne 6-7 ret store kløvede sten, måske en sekundærgrav. Det centrale parti sikkert bevaret. Lyng- og græsgroet i ager. Bør undersøges. Tinglysning af C-høj 1994: ************************** Høj, 1,8 x 15 m. Den vestlige halvdel udgravet til bunds. Højside og fod afgravet i NØ og Ø. Fra højtop til fod i Ø en rende. I østsiden en flad nedgravning. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 M. h., 22 M. br. Den nordvestre, mindre Halvdel er afgravet til Bunden ved en Afgravning, der ogsaa har strakt sig ind over Højens centrale Del, men kun er gaaet ca 1 M. dybt. Afgravningen er gammel og tilgroet. Lyng- og græsgroet, i Ager. [Sb.] Nr. 57 o.flg. [til og med sb. 68] jf. Pl. XII

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager 1 ½ x 6 x 13 m den sydlige Halvdel bortkørt, ingen Fund. Sandjord.

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m; overpløjet i S og V; afgravet i NV og Ø; fald Nedgravning i Ø ca. ½ m dyb. Ved denne 6-7 ret store kløvede Sten, maaske en Sekundærgrav. Det centrale Parti sikkert bevaret. Lyng- og græsgroet i Ager. Bør undersøges!

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)