Røjbækgaard

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-58

Fredningsnr.
210626

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 19/9 1924, gdr. Arne Clarence Nielsen, Røjbækgård. Afmærkn.: MS 1923, lærer Chr. Krogh. 1947: Høj, 2,8 x 19 m, ældre gravning i top, pløjet for nær i N, samlinger af marksten. Lynggroet i ager. 1956: Høj, 2-2,5 x 18 (N-S) x 25 m (Ø-V). Mod syd er foden afgravet med op til ca. 1 m høj skrånende tilgroet brink (en vej til grusoplagsplads fø- rer forbi højen her mod syd). Vestfoden afpløjet. (Ploven bør standse 1 m længere ude her). Nordsiden synes noget afgravet (og der pløjes tilsynela- dende stadig af foden. Ploven bør her standse 2 m længere ude). Toppen flad (formentlig har her været en nedgravning, da bevoksningen her er græs) og græsgroet, hvorimod højen iøvrigt er lynggroet. På siderne desuden en del fyrrebuske. Mærkesten midt på siden mod øst (ca. 45 m sydvest for højen ligger en grusgrav, der efterhånden fyldes op med bagharpning. Ca. 20 m syd for højen ligger en anden grusgrav, der også efterhånden fyldes op med bag- harpning).
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 M. h., 19 M. br. I Toppen ses dels en stor, ældre Gravning, dels et nyere Hul, indtil 1,6 M. dybt, 6-8 M. br., der kan have naaet Bunden. Lynggroet i Ager. [Sb.] Nr. 57 o.flg. [til og med sb. 68] jf. Pl. XII

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager 2 x 22 x 27 m med en mindre ældre Gravning i Midten.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelsen stammer fra Reffsgaards sb.nr. 58A.

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 19 m; ældre Gravning i Top, pløjet for nær i N, Samlinger af Marksten. Lynggroet i Ager.19/9 1924 MS i Ø.

1951 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 2-2,5 x 18 (n-s) x 25 m (ø-v). Mod syd er foden afgravet med op til ca. 1 m skrånende, tilgroet brink (en vej til grusoplagsplads fører forbi højen her mod syd). Vestfoden afpløjet (ploven bør standse 1 m længere ude her). Nordsiden synes noget afgravet (og der pløjes tilsyneladende stadig af foden. Ploven bør her standse to meter længere ude). Toppen flad (formentlig har her været en nedgravning, da bevoksningen her er græs) og græsgroet, hvorimod højen ivørigt er lynggroet. På siderne desuden en del fyrrebuske. Mærkesten midt på siden mod øst. (Ca. 45 m sydvest for højen ligger en grusgrav, der efterhånden fyldes op med bagharpning. Ca. 20 m syd for højen ligger en anden grusgrav, der også efterhånden fyldes op med bagharpning). J. 1114/56: kontrollering af højens beliggenhed.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra NØ
set fra N
set fra S
3718 oversigt set mod NØ