Røjbækgaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-59

Fredningsnr.
210628

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 13/9 1901, gdr. Morten Madsen, Røjbækgd. Diplom. 1956: Høj, 1,8 x 16 x 19 m. Toppen plan, her synes at have været et ca. 4 m stort, rundt krater, der nu er tilfyldt og bevokset med græs. Højen iøvrigt bevokset med lyng i lille hedestykke (mod øst 3 små selvgroede fyr) og velbevaret. (4 m vest for højen står den næsten lodrette skrænt af en grusgrav, der dog efterhånden fyldes op med bagharpning). NMI: 1947: Høj, 1,3 x 14 m, afgravet i top, lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 M. h., 14 M. br. I Toppen en ubetydelig, eftergroet Afgravning. Lynggroet, i Hede. Fredlyst ved Decl. udstedt /8 1901 af Gaardejer Morten Madsen, Røjbækgaard. M.S. [Sb.] Nr. 57 o.flg. [til og med sb. 68] jf. Pl. XII

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Lyngklædt Høj i Hede, ½ x 8 m med en ældre Gravning i Midten.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 14 m, afgravet i Top, lynggroet i Hede.

1951 Museal restaurering
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsakterne ikke fundet i N01's arkiver.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1114/56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,8 x 16 x 19 m. Toppen plan, her synes at have været et ca. 4 m stort, rundt krater, der nu er tilfyldt og bevokset med græs. Højen er iøvrigt bevokset med lyng i lille hedestykke (mod øst 3 små selvgroede fyr) og velbevaret. (4 m vest for højen står den næsten lodrette skrænt af en grusgrav, der dog efterhånde fyldes op med bagharpning). Restaur. j.nr. 100/51. tingl. 13/9-01

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)