Rundersmose

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-82

Fredningsnr.
2006118

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 29/11 1918, sognepræst K.K. Larsen. Afmærkn.: MS 1923. lærer Chr. Krogh. Høj, 1,2 x 12 m, lynggroet i hede i kanten af plantage.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden Syd for Rundersmose ligger 5 smaa og lave Høje hen i Række fra Vest til Øst [muligvis sb. 69, 82-83, 85 samt 112b] og 1 lille [sb. 81] sydvest for.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,2 M. h., 12 M. br. Velbevaret, lynggroet, i Hede. [[Fredlyst. M.S.]] Anm. til [sb.] Nr. 81-85. Det i Sevel Præstegaard beroende Matrikelskort har paa Lod 22 kun 1, men paa Lod 21 tre Høje.

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1 1/4 x 14 m. M.S. paa Sydsiden.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 12 m; lynggroet i Hede i Kanten af Plantage. FM 1918 MS i S.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra SV
set fra V
set fra N
set fra Ø
set fra SØ