Rundersmose
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-83

Fredningsnr.
2006117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 29/11 1918, sognepræst K.K. Larsen. Afmærkn.: MS 1923, lærer Chr. Krogh. Høj, 1,2 x 15 m, højens omrids noget ubestemt, da den ligger på en lav banke, hul i top, lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden Syd for Rundersmose ligger 5 smaa og lave Høje hen i Række fra Vest til Øst [muligvis sb. 69, 82-83, 85 samt 112b] og 1 lille [sb. 81] sydvest for.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, med ubestemt Omrids, pa Toppen af en Banke; 1,2 M. h., 15 M. br. I Toppen et lille Hul. Lynggroet, i Hede. [[Fredlyst. Dekl. tingl. M.S.]] Anm. til [sb.] Nr. 81-85. Det i Sevel Præstegaard beroende Matrikelskort har paa Lod 22 kun 1, men paa Lod 21 tre Høje.

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1 ½ x 18 m. M.S. paa Sydsiden.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 15 m; Højens Omrids noget ubestemt, da den ligger paa en lav Banke, Hul i Top; lynggroet i Hede. FM 1918 MS i N.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)