Palmsø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-88

Fredningsnr.
200626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Høj, 1,7 x 22 m. I toppen en flad sænkning. Fra Ø mod centrum en 3 m br. gl. gravning. Rævegrav i forsænkningen i midten. Lynggroet i hede. Dm.bem. 66 - nu i plantage.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydøst her for [sb. 91-92, 94 samt 129-131) findes 2de middelstore Høje [sandsynligvis sb. 86 og 88] paa Heden ovenfor Palm Sø.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M h., 22 M. br. I Toppen ses en stor, fladagtig, gammel Sænkning. Fra den østre Side til henimod Centret gaar en ret ny, indvendig ca. 3 M. bred og vistnok opr. dyb Gravning. Paa og ved Højen henligge en halv Snes hovedstore Sten. Lynggroet, i Hede.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 1 3/4 x 22 m med ældre Gravninger i Midten ud til Syd, ikke til Bunden.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 m.h., 22 m.b. I Toppen en flad Sænkning. Fra Ø. Mod Centrum en 3 m.b. gl. Gravning. Rævegrav i Forsænkningen i Midten. Lynggroet i Hede.

1945 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra Ø
set fra N
set fra V
set fra S