Hjelm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-92

Fredningsnr.
200623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 25/5 1894, gdr. Villads Kjeldsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 2,1 x 17 m. Tæt Ø for toppen er en gammel eftergroet sænkning, 2 m br., 1/3 m dyb. Lynggroet i hede. Dm.bem. 66 - nu i plantage. NMI: MS i V.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hjelmhede ligge 6 Høje [sandsynligvis sb. 91-92, 94 samt 129-131] paa Bakken nordøst for Hjelm Mølle, 4re vest for Vejen [sb. 94 samt 129-131] og 2 øst for [sb. 91-92]. Af disse er den sydligste [sb. 94] af de 4re og den nordligste [sb. 92] af de to andre middelstore; de andre er små.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,1 M. h., 17 M. br. Tæt øst for Toppen en gammel, eftergroet Sænkning, 2 M. br, 1/3 M. dyb. Mærkesten i vestre Side. Lynggroet, i Hede. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894. I den trykte Fortegnelse er paa Matr. Nr. 34 kun anført 2 fredlyste Høje, formentlig [sb.] Nr. 92-93.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 2 3/4 x 17 m. M.S. paa Nordsiden.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,1 m.h., 17 m.b. Tæt Ø. For Toppen er en gammel eftergravet Sænkning, 2 m.b.,1/3 m.d. MS i V. Lynggroet i Hede. 25/5 1894 FM

1951 Museal restaurering
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsakterne ikke fundet i N01's arkiver.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)