Hjelm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-93

Fredningsnr.
200619

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 25/5 1894, gdr. Villads Kjeldsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 2,6 x 20 m. Fra NV til henimod højens midte er ført en gammel tilgroet gravning, 2/3 m dyb, 3 m br. Frisk rævegrav i toppens NV-side. NMI: MS i SØ.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,6 M. h., 20 M. br. Fra Nv. til henimod Højens Midte er ført en gammel Gravning, 2/3 M. dyb, 3 M. br. En frisk Rævegrav. Mærkesten i sydøstre Side. Lynggroet, i Hede. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894. I den tryktte Fortegnelse er paa Matr. Nr. 34 kun anført 2 fredlyste Høje, formentlig [sb.] Nr. 92-93.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt og beplantet Høj i Plantage ca 2 m Høj.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 m.h., 20 m.b. Fra NV til henimod Højens Midte er ført en gammel tilgroet Gravning, 2/3 m. dyb, 3 m.b. Frisk Rævegrav i Toppen NV-side. MS i SØ 25/5 1894 FM

1951 Museal restaurering
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsakterne ikke fundet i N01's arkiver.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)