Hale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-127

Fredningsnr.
2006143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,9 x 18 m. Stor ujævn sænkning i højtop med en smal rende ud gennem vestsiden.
Undersøgelsehistorie  (9)
1899 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] Nr. 118-128; Hale, syd for Dueholmgaarde. I en samlet Gruppe [sb. 123-128] paa Lodderne Matr. Nr. 83 og 84 ligge: En nu ret lille, vistnok afgravet, overpløjet Høj, ca. ½ M. h.; dyrket, i Ager. Højene [sb.] Nr. 118-128 ere ca 1899 næsten uden Undtagelse ødelagte af en ungdommelig Højrøver. Det siges, at der i alle Højene er fundet Hamre og Kiler af Sten, men intet af Metal. Videre Oplysninger kunne ikke tilvejebringes.

1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 2 x 18 m beplantet i Plantage med en ældre Gravning tl Bunden. For mange Aar siden blev der bygget Kartoffelhus inde i Midten af Højen som er bevaringsværdigt.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der synes at være tale om en anden høj end sb. 127.

1945 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)