Hale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-118

Fredningsnr.
2006101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Høj, 2,3 x 20 m, tæt beplantet med gran (ældre beplantning), i overfladen 6 nye store, uregelmæssige huller, ca. 3/4 m dybe. Mindre afgravning i NØ. Granbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1899 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] Nr. 118-128; Hale, syd for Dueholmgaarde. En Høj, 2,3 M. h., 18-20 M. br., med uregelmæssig Overflade. I nordre og søndre Side ses større brede Afgravninger. Lynggroet, i Ager. Højene [sb.] Nr. 118-128 ere ca 1899 næsten uden Undtagelse ødelagte af en ungdommelig Højrøver. Det siges, at der i alle Højene er fundet Hamre og Kiler af Sten, men intet af Metal. Videre Oplysninger kunne ikke tilvejebringes.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 3 x 18 m med flere ældre og nye Gravninger efter Ræve har lovet af faa Skaden udbedret.

1945 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 20 m, tæt beplantet med Gran (ældre Beplantning), i Overfladen 6 nye store, uregelmæssige Huller, ca. 3/4 m dybe. Mindre Afgravninger i NØ. Granbevokset i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)