Hale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-125

Fredningsnr.
2006142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 15 m. Sænkning i top, ca. 0,5 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] Nr. 118-128; Hale, syd for Dueholmgaarde. I en samlet Gruppe [sb. 123-128] paa Lodderne Matr. Nr. 83 og 84 ligge: En Høj, ca. 1,7 M. h., 18 M. br. I Toppen lidt vestlig for Centret ses et frisk Brud, 2 ½ M. br., 1 M. dybt, der vel har naaet Bunden. Ved Foden mod Sø. et mindre Hul. Lynggroet, i Hede. Højene [sb.] Nr. 118-128 ere ca 1899 næsten uden Undtagelse ødelagte af en ungdommelig Højrøver. Det siges, at der i alle Højene er fundet Hamre og Kiler af Sten, men intet af Metal. Videre Oplysninger kunne ikke tilvejebringes.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Plantage 1 3/4 x 14 m med en mindre ældre Gravning.

1947 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)