Hale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-126

Fredningsnr.
2006144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 18 m. Noget udfladet, sydlig højfod i afsats.
Undersøgelsehistorie  (8)
1899 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] Nr. 118-128; Hale, syd for Dueholmgaarde. I en samlet Gruppe [sb. 123-128] paa Lodderne Matr. Nr. 83 og 84 ligge: En Høj, 2,5 M. h., 25 M. br. S. for Toppen er en 5-6 M. br., ca ½ M. dyb, gl. Afgravning; i og vestlig for Toppen et 4 M. br., frisk Hul med Udgang mod NV. Højene [sb.] Nr. 118-128 ere ca 1899 næsten uden Undtagelse ødelagte af en ungdommelig Højrøver. Det siges, at der i alle Højene er fundet Hamre og Kiler af Sten, men intet af Metal. Videre Oplysninger kunne ikke tilvejebringes.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet lav Høj i Skel.

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)