Hjelm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-131

Fredningsnr.
200622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Høj, 1,5 x 13 m. I toppen en uregelmæssig tilgroet afgravning, ca. 3 m br. med 1,5 m brede udgange mod N og V, 0,5 m dyb. Lynggroet i åben plet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hjelmhede ligge 6 Høje [sandsynligvis sb. 91-92, 94 samt 129-131] paa Bakken nordøst for Hjelm Mølle, 4re vest for Vejen [sb. 94 samt 129-131] og 2 øst for [sb. 91-92]. Af disse er den sydligste [sb. 94] af de 4re og den nordligste [sb. 92] af de to andre middelstore; de andre er små. Den nordligste [sb. 131] af de 4re er opbrudt.

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,5 M. h., 13 M. br. I Toppen ses en uregelmæssig Afgravning, ca. 3 M. br., med 1 ½ M. brede Udgange mod N og V., ½ M. dyb. Lynggroet, i Hede.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Plantage 2 x 14 m.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 m.h., 13 m.b. I Toppen en uregelmæssig, tilgroet Afgravning, ca. 3.m.b., med 1 ½ m.b. Udgange mod N. og V. ½ m. dyb. Lynggroet i aaben plet i Plantage.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal restaurering
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsakterne ikke fundet i N01's arkiver.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)