Bjørnkjær

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-143

Fredningsnr.
210633

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/5 1894, gdr. Jacob Jacobsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 2,8 x 19 m, gl. gravning i top, tilgroet afgravning i V, lyng- groet på grænsen mellem lyng og hede.. NMI: MS i Ø.
Undersøgelsehistorie

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,8 M. h., 19 M. br. I Toppen er Spor efter en gl. flad Afgravning. Noget senere, men dog eftergroede ere: en flad Afgravning ø for Toppen, 4 M. br., 1/3 M. dyb; en lignende, ganske flad, i Siden mod Sø; en Afgravning i vestre Side, 3 M. br., 1/3 M. dyb. Mærkesten i østre Side. Lynggroet, i Ager. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 19 m, gammel Gravning i Top, tilgroet Afgravning i V, lynggroet paa Grænsen mellem Lyng og Hede. FM 1894 MS i Ø.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra Ø
set fra N
set fra V
set fra S