KokborgHøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-160

Fredningsnr.
200666

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 20 m. 3-4 gamle tilgroede gravninger i toppen, der er flad. Lyng- groet med bjergfyr og gyvel i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd her for [sb. 177] og meget højere end de nævnte fra Hedegaard af ligge Kokborghøje af hvilke […] 3 [sb. 160-161 samt 165], hvor af den sydligste [sb. 165] er temmelig stor og smuk, men iøvrigt alle bevarede, ligge tæt vest for Kokborg By; […] Disse her nævnte Kokborghøje og de efterfølgende hen til Topshøj [sb. 252] ligge paa en Højde og ere en Del af en større Række, der over Sahlshøj [sb. 188] strækker sig ind i det østlige af Ryds Sogn og langt længere mod Vest.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, paa en Banke, 1,3 M. h., 20 M. br. Den flade Top bærer Mærker af 3-4 større, gamle Gravninger. Ikke vel egnet til Undersøgelse. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 165, 160, 161 o.fl. Jf. Fotogr. Pl. XV

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 m.h., 20 m.b. 3-4 gamle tilgroede Gravninger i Toppen, der er fald. Lynggroet med Bjergfyr og Gyvel i Ager.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)