Kokborghøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-161

Fredningsnr.
200665

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj i skel til matr.nr. 14b, 2,7 x 18 m. I toppen en lille tilgroet gravning 2 x 1 m, 2/3 m dyb. I siderne et par mindre tilgroede gravninger. Helt bort- gravet på matr.nr. 14b. Hen over S-foden et granhegn i retning Ø-V. Lyng- groet i ager.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd her for [sb. 177] og meget højere end de nævnte fra Hedegaard af ligge Kokborghøje af hvilke […] 3 [sb. 160-161 samt 165], hvor af den sydligste [sb. 165] er temmelig stor og smuk, men iøvrigt alle bevarede, ligge tæt vest for Kokborg By; […] Disse her nævnte Kokborghøje og de efterfølgende hen til Topshøj [sb. 252] ligge paa en Højde og ere en Del af en større Række, der over Sahlshøj [sb. 188] strækker sig ind i det østlige af Ryds Sogn og langt længere mod Vest.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj 2,7 M. h., 18 M. br. I toppen ses en lille, gammel Gravning, 2 x 1 M. br., 2/3 M. dyb, i Siderne et Par mindre Gravninger. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 165, 160, 161 o.fl. Jf. Fotogr. Pl. XV

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 m.h., 18 m.b. I Toppen en lille tilgroet Gravning, 2x1 m, 2/3 m.dyb. I Siderne et Par mindre tilgroede Gravninger. Helt bortgravet paa Matr.Nr. 14 b. Hen over sydfoden et Granhegn i Retning Ø-V. Lynggroet i Ager.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

oversigtsfoto
oversigtsfoto
oversigtsfoto
oversigtsfoto
oversigtsfoto
714 Oversigt set fra NV
713 oversigt set fra V
3649 oversigt set mod N