Kokborghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-165

Fredningsnr.
200667

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, hmd. Lars Christian Larsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, "Tophøj", 4,3 x 25 m. NØ for toppen et par gamle tilgroede skrammer. NMI: MS i Ø.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd her for [sb. 177] og meget højere end de nævnte fra Hedegaard af ligge Kokborghøje af hvilke […] 3 [sb. 160-161 samt 165], hvor af den sydligste [sb. 165] er temmelig stor og smuk, men iøvrigt alle bevarede, ligge tæt vest for Kokborg By; […] Disse her nævnte Kokborghøje og de efterfølgende hen til Topshøj [sb. 252] ligge paa en Højde og ere en Del af en større Række, der over Sahlshøj [sb. 188] strækker sig ind i det østlige af Ryds Sogn og langt længere mod Vest.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En smuk og anselig Høj, "Tophøj", 4,3 M. h., 25 M. br. Nø. for Toppen et Par gamle og overfladiske Smaaskrammer. Mærkesten i østre Side. Lynggroet, i Hede. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894. - Nogle Sænkesten henlaa Aug 1901 Smt. nær Foden. Paatalt. [Sb.] Nr. 165, 160, 161 o.fl. Jf. Fotogr. Pl. XV

1901 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tophøj" 4,3 m.h. 25 m.b NØ for Toppen et Par gamle tilgroede Skrammer. MS i Ø. FM 25/5 1894

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)