Gunderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-178

Fredningsnr.
200661

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, boelsmand Anders Chr. Kjeldsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 1,6 x 14 m. 30 cm høje grantræer ved kanten mod V. Højfoden mod Ø og S beplantet med bjergfyr. Pløjet for tæt mod S. Lyngbevokset i ager. NMI: MS i V.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj, 1,6 M h., 14 M. br. Mærkesten i vestre Side. Lynggroet, i Hede. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894. [Sb.] 178 o.flg. [sb. 179-183] Jf. Pl. XV

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 m.h., 14 m.b. MS i V. 30 cm. høje Grantræer ved Kanten mod V. Højfoden mod Ø og S beplantet med Bjergfyr. Pløjet for tæt mod Syd. Lyngbevokset i Ager. FM 25/5 1894

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 813/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afslag på ansøgning om at sløjfe højen i forbindelse med grusgravning.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1025/62
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredning omkring højene sb. 178-181.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)