Kokborghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-181

Fredningsnr.
200663

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, boelsmand Anders Chr. Kjeldsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, 1,9 x 14 m. Højfodens vestlige halvdel pløjet for tæt. Lynggroet i ager. NMI: MS i S.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd her for [sb. 177] og meget højere end de nævnte fra Hedegaard af ligge Kokborghøje af hvilke […] 3 middelstore [sandsynligvis 179-181] vest der for [sb. 162 og 228] paa en Hedebakke og tæt syd for en Mose; (…) Disse her nævnte Kokborghøje og de efterfølgende hen til Topshøj [sb. 252] ligge paa en Højde og ere en Del af en større Række, der over Sahlshøj [sb. 188] strækker sig ind i det østlige af Ryds Sogn og langt længere mod Vest.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj, 1,9 M. h., 14 M. br. Mærkesten i søndre Side. Lyggroet, i Hede. Fredlyst som [sb.] 178. [Sb.] 178 o.flg. [sb. 179-183] Jf. Pl. XV

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 m.h., 14 m.b. MS i S. Højfodens vestlige Halvdel pløjet for tæt. Lynggroet i Ager. FM 25/5 1894

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 813/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afslag på ansøgning om at sløjfe højen i forbindelse med grusgravning.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1025/62
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Arealfredning omkring højene sb. 178-181.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)