Djel Hede
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-191

Fredningsnr.
200645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fælles grusgrav. Høj, 1,7 x 14 m. udgravet ved en 4-5 m br. gravning, gl. og tilgroet med ud- gang mod Ø. Lynggroet og bevokset med buske.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden hen mod Sydøst fra Sahlshøj ligger først en Samling af 5 smaa Høje [sb. 190-195] og atter 2 [sb. 195-196], derefter 2 middelstore, kaldet Inderstehøje [sb. 213 og 225?], og en lille vest for disse sidste [sb.?].

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h., 14 M. br., udgravet ved en 4-5 M. br. Gravning, gl. og tilgroet, med Udgang mod Ø. Lynggroet, i Hede. Højene [sb.] Nr. 185-188 og de nu følgende [sb. 189-196] krone en mod N. stejlt affaldende Bakkekam.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 m.h., 14 m.b. Udgravet ved en 4-5 m.b. Gravning, gl. og tilgroet med Udgang mod Ø. Lynggroet og bevokset med Buske.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)