Djel Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-194

Fredningsnr.
200646

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fælles grusgrav. Høj, 1,9 x 15 m. I toppen en 2 m br. gl. gravning, der har nået bunden. Bevokset med krat i mandshøjde.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden hen mod Sydøst fra Sahlshøj ligger først en Samling af 5 smaa Høje [sb. 190-195] og atter 2 [sb. 195-196], derefter 2 middelstore, kaldet Inderstehøje [sb. 213 og 225?], og en lille vest for disse sidste [sb.?].

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,9 M. h., 15 M. br. I Toppen ses en ca. 2 M. br., gammel Gravning, der har naaet Bund. Lynggroet, i Hede. Gravningerne i Højene [sb.] 189-96 ligge 25-30 Aar tilbage [ca.1870-75]. Delvis siges de at være udførte af en enkel Mand for Vindings Skyld. Han er forlængst borte fra Egnen og Oplysninger om Fund synes ikke at kunne tilvejebringes. Højene [sb.] Nr. 185-188 og de nu følgende [sb. 189-196] krone en mod N. stejlt affaldende Bakkekam.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 mh., 15 m.b. I Toppen en 2 m.b. gl. Gravning, der har naaet Bunden. Bevokset med krat i Mandshøjde.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)