Djel Hede
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-196

Fredningsnr.
200648

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fælles grusgrav. Høj, 2,8 x 23 m. Tæt NØ for toppen er et ca. 3 m br., 1,5 m dybt hul. Af- gravning i NØ-siden. Lynggroet med enkelte enebærbuske.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden hen mod Sydøst fra Sahlshøj ligger først en Samling af 5 smaa Høje [sb. 190-195] og atter 2 [sb. 195-196], derefter 2 middelstore, kaldet Inderstehøje [sb. 213 og 225?], og en lille vest for disse sidste [sb.?].

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,8 M. h., 23 M. br. Tæt nø for Toppen er et ca 3 M. br., 1,5 M. dybt, gammelt Hul. Flad Afgravning i nordøstre Side. Lynggroet, i Hede. Gravningerne i Højene [sb.] 189-96 ligge 25-30 Aar tilbage [ca.1870-75]. Delvis siges de at være udførte af en enkel Mand for Vindings Skyld. Han er forlængst borte fra Egnen og Oplysninger om Fund synes ikke at kunne tilvejebringes. Højene [sb.] Nr. 185-188 og de nu følgende [sb. 189-196] krone en mod N. stejlt affaldende Bakkekam. Et Par hundrede Alen n. for [sb.] Nr. 196 ses paa Maalebordsbladet en Høj. Den er ikke set i Marken, ved en Fejl, men kan ikke være særdeles stor eller tydelig, da Undersøgelsen er passeret baade n. og s. om Stedet.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 m.h., 23 m.b. Tæt SØ for Toppen er et ca. 3 m.b., 1,5 m. dybt gl. Hul. Afgravning i NØ-siden. Lynggroet med enkelte Enebærbuske.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)