Raahøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-197

Fredningsnr.
210665

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 18 m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den Del af Sognet, der er syd for nævnte Landevej, er en flad Hedeslette. Heri ligger: (…) 3 kaldet Raahøje (sb. 197-198 samt 753) syd for [sb. 233-234] og […] Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,3 m. h., 15 M. br. N. for Toppen ses en lille Sænkning. Pløjet, i Statsplantage. [Sb.] Nr. 197-206 liggende syd for Landevejen. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1901 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Tinglysning
Journal nr.: 1174/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. Hvælvet. Nedre side mod vest og nord med flade afgravninger. Ved østre, søndre og sydøstre fod ligeledes flade afgravninger. Overfladen lidt ujævn, men alt i alt er der tale om en godt bevaret høj. Græsgroet på lille åben plet i granskov.

1957 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskr. Velbevaret. Pleje. Må ikke tilplantes. Foto fra S. Omgivelser (andet): Vindfældet. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)