Inderstehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-225

Fredningsnr.
210619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj 1994: ********************** Høj, 6 x 20 m og 1,4 m høj. Orienteret i NV-SØ. Den nordlige halvdel bortgravet, den sydlige ender i en lav brink midt i højsiden. Et skeldige løber tværs over højen i retning NV-SØ. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Heden hen mod Sydøst fra Sahlshøj ligger først en Samling af 5 smaa Høje [sb. 190-195] og atter 2 [sb. 195-196], derefter 2 middelstore, kaldet Inderstehøje [sb. 213 og 225?], og en lille vest for disse sidste [sb.?].

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,4 M. h., 21 M. br. Tværs over Højen løber Skelgrøft. Lynggroet, i Hede.

1901 Grøftegravning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 m.h., 21 m.b. Tværs over højen løber en Skelgrøft. Nordsiden afgravet ved Vej. Sydsidens sydlige Halvdel overpløjet. Skeldiget beplantet med Bjergfyr.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Skeldige dog beplantet med egetræer. 8-9 stykker på højen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)