Bjørnkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-245

Fredningsnr.
210642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af tidligere C-høj i 1994: **************************** Høj. 1,5 x 10 x 15 m. Sænkning i top, 1 m dyb og 2,5 x 3 m stor. Afgravet i NV, S, SV, og N.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M. h., 15 M. br. Vest for Toppen ses en gammel, mindre Gravning, 3 x 1,5 M. br., 1/3 M. dyb. Lynggroet, i Hede.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 15 m; ny Gravning i Top; afgravet i N, V og S. Ved Grusgrav. Centralgrav sikkert bevaret. Græsgroet i Ager. Bør Udgraves.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Meget spidstoppet/stejle sider. I kant bredt levende hegn ud mod mark.

Litteraturhenvisninger  (0)