Langdøjs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-263

Fredningsnr.
200656

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, gdr. Niels Chr. Jacobsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. "Døjsen", langhøj, 16 x 38 m. Højde ved midten 1,7 m, i N 2 m, i S 3 m. Retning NV-SØ. En del beskadiget: nær søndre ende er en 1,5 m br. overfla- disk indgravning fra NØ til midten. Ca. 5 m S for midten en mindre afgravning 2 x 1 m, 0,5 m dyb. Ca. 3 m N for midten en indgravning i NØ i højens halve bredde 2 m br., 2/3 m dyb. Alt gammelt og eftergroet. Græsgroet i ager. NMI: MS på midten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længere med Sydøst [ift. sb. 264-266] paa samme Lod er en kort Langhøj, kaldet Langdøjs der vender i Sydøst og Nordvest, med en rund Høj ved hver Ende [sb. 269-270], samt 2de smaa [sb. 271-272] sydøstligere. Alle disse her nævnte Høje [sb. 263-264, sb. 269-272, sb. 274-278, sb. 280-281 og sb. 286-289] fra Matr. Nr. 12 af Hedegaard af ligger hen i en Række ved Foden af den vest for liggende høje Mark og saaledes, er der en jævn Slette der fra ud til Søen

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Døjs"en, en Lanhøj med Retning Nv-Sø, 38 M. l., 16 M. br. Højde ved Midten 1,7, i N. 2,0, i S. 3,0 M. En Del beskadiget: Nær søndre Ende er en 1,5 M. br., overfladisk Indgravning fra Nø til over Midten. Ca. 5 M. syd for Midten ses en mindre Afgravning, 2 x 1 M. br., ½ M. dyb. Ca. 3 M. nordlig for Midten er en Indgravning fra Nø i Højens halve Bredde, 2 M. br., 2/3 M. dyb. Alt gl. og eftergroet. Mærkesten paa Midten (Indskr. til gal Side). Lynggroet, i Ager. Fredlyst, Decl. thingl. 25/5 1894. Jf. Fotografi Pl XI

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Døjs"en. Langhøj med Retning NV-SØ 38 m.l., 16 m.b. Højde ved Midten 1,7 i N. 2,0 i S, 3,0 m. En Del beskadiget. Nær søndre Ende er en 1,5 m.b. overfladisk Indgravning fra NØ til over Midten. Ca. 5 m. syd for Midten er en mindre Afgravning 2x1 m., ½ m. dyb. Ca. 3 m. N for Midten er en Udgravning i NØ i Højens Halve Bredde 2 m b., 2/3 m. dyb. Alt gl. og eftergroet. MS. paa Midten. Græsgroet i Ager. FM 25/5 1894

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)